BBB

Financiën BBB wil dat lidstaten hun begroting op orde hebben en is tegen verdere Europese schuldendeling. De partij is kritisch op de stijging van de Europese begroting en de administratieve kosten van de EU. BBB wil dat er meer geld wordt geïnvesteerd in Nederlandse infrastructuur en dat er meer aandacht komt voor de regio's buiten de Randstad.

Duurzaamheid BBB wil duurzame groene gewasbeschermingsmiddelen met een laag risico, evenwichtsbemesting, ambitieuze en gelijke minimumstandaarden voor dierenwelzijn, en een systeem met erkenning in de hele EU om duurzame producten eerlijk te kunnen vergelijken. De partij wil ook de promotie van Europese voedselproductie 'Made in Europe' bevorderen. BBB is tegen de bouw van windmolens op land en wil dat er meer aandacht komt voor andere vormen van duurzame energie, zoals waterstof.

Mobiliteit BBB wil dat er meer aandacht komt voor de regio's buiten de Randstad en dat er meer geïnvesteerd wordt in het openbaar vervoer. Als je naar een ander EU-land gaat, betaal je voor mobiel internet hetzelfde als wat je in Nederland betaalt.

Identiteit en kernwaarden BBB hecht veel waarde aan de Nederlandse identiteit en wil deze behouden en versterken. De partij staat voor een samenleving waarin mensen respectvol met elkaar omgaan en waarin iedereen gelijke kansen heeft. BBB is tegen de invoering van een vaccinatiepaspoort en wil dat vaccinatie vrijwillig blijft.

Onderwijs BBB wil dat het onderwijs beter aansluit op de arbeidsmarkt en dat er meer aandacht komt voor vakmanschap en praktijkgericht onderwijs. De partij is tegen het leenstelsel en wil dat de basisbeurs weer wordt ingevoerd.

Zorg BBB wil dat er meer aandacht komt voor preventie en dat er meer geld wordt geïnvesteerd in de zorg. De partij is tegen marktwerking in de zorg en wil dat de zorg weer menselijker wordt. BBB wil dat er meer aandacht komt voor de geestelijke gezondheidszorg en dat er meer geld wordt geïnvesteerd in de ouderenzorg.

Veiligheid BBB wil dat er meer aandacht komt voor veiligheid en dat er meer geld wordt geïnvesteerd in de politie en defensie. De partij is tegen een Europees leger en wil dat Nederland zelfstandig kan blijven beslissen over de eigen veiligheid. BBB wil dat er meer aandacht komt voor de veiligheid op het platteland en dat er meer geïnvesteerd wordt in de brandweer.

Werk en economie BBB wil dat er meer aandacht komt voor de regio's buiten de Randstad en dat er meer geïnvesteerd wordt in het midden- en kleinbedrijf. De partij is tegen de verhoging van de AOW-leeftijd en wil dat deze weer teruggaat naar 65 jaar. BBB wil dat er meer aandacht komt voor de positie van zzp'ers en dat er meer bescherming komt voor flexwerkers.

Europa BBB is voor een Europa van samenwerking en handel, maar tegen een Europese superstaat. De partij is tegen verdere Europese integratie en wil dat Nederland zelfstandig kan blijven beslissen over belangrijke zaken als immigratie en veiligheid. BBB wil dat er meer aandacht komt voor de belangen van Nederlandse boeren en tuinders in het Europese landbouwbeleid.