BIJ1

Gelijke kansen voor iedereen BIJ1 wil dat alle leerlingen en studenten gelijke kansen krijgen, ongeacht hun achtergrond, inkomen of beperkingen. Ze willen investeren in onderwijs om dit te bereiken.

Vrede en internationale rechtvaardigheid BIJ1 wil een einde maken aan de oorlogszucht van westerse landen en strijdt voor vrede en stabiliteit in de wereld. Ze zijn solidair met het Globale Zuiden en willen een einde maken aan neokoloniale overheersing en uitbuiting.

Toegankelijkheid voor iedereen BIJ1 wil dat mensen met een beperking zelf de regie krijgen en het recht op toegankelijkheid terugzien in wetgeving. Ze willen een samenleving die toegankelijk is voor iedereen en ontwikkelen een nationale strategie om achterstelling en uitsluiting tegen te gaan.

Radicale gelijkwaardigheid BIJ1 strijdt voor radicale gelijkwaardigheid voor alle mensen, ongeacht hun gender, seksualiteit, etniciteit, religie of andere kenmerken. Ze willen institutioneel racisme aanpakken en dekolonisatie bevorderen.

Economische rechtvaardigheid BIJ1 wil een economie die werkt voor iedereen, niet alleen voor de rijken en machtigen. Ze willen een eerlijk belastingstelsel, hogere lonen en betere arbeidsomstandigheden.

Klimaatrechtvaardigheid BIJ1 wil een duurzame toekomst voor iedereen en strijdt voor klimaatrechtvaardigheid. Ze willen de uitstoot van broeikasgassen verminderen en investeren in duurzame energie.

Directe democratie BIJ1 wil dat burgers meer zeggenschap krijgen in de politiek en pleit voor directe democratie. Ze willen dat burgers meer kunnen meebeslissen over belangrijke kwesties

Mensenrechten en burgerlijke vrijheden BIJ1 wil dat mensenrechten en burgerlijke vrijheden worden gerespecteerd en beschermd. Ze willen een einde maken aan discriminatie en onderdrukking van minderheden en pleiten voor vrijheid van meningsuiting en persvrijheid.

Technologie en digitalisering BIJ1 wil dat technologie in dienst staat van de hele mensheid en niet alleen van een kleine groep kapitalisten en onderdrukkende instanties. Ze willen toegang tot het internet als basisrecht en maken internettoegang voor iedereen gratis.

Kunst, cultuur en media BIJ1 zet zich in voor een bloeiende kunst-, cultuur- en mediasector die de Nederlandse samenleving weerspiegelt en die toegankelijk en betaalbaar is voor iedereen. Ze willen dat de sector haar verantwoordelijkheid neemt voor haar aandeel in de koloniale geschiedenis en het slavernijverleden.