BVNL

Immigratie BVNL wil dat Nederland minder afhankelijk wordt van de Europese Unie en daarom zelf kan bepalen wie er wel en niet het land binnenkomt. BVNL wil een stop op asielzoekers en vluchtelingen die naar Nederland komen en dat Nederland weer zelfstandig beslist over zijn eigen immigratiebeleid.

Economie BVNL is er voor hardwerkende Nederlanders en ondernemers. BVNL wil dat Nederland bedrijfsmatig, wetenschappelijk en technisch omgaat met vraagstukken zoals immigratie, energietransitie en klimaat. BVNL wil het vestigingsklimaat verbeteren door lagere belastingen in te voeren, minder overheidsbemoeienis, lage energiekosten en soepeler arbeidsrecht. BVNL wil minder regels voor ondernemers en bedrijven.

Overheid BVNL wil de macht weghalen bij de staat en teruggeven aan de mensen. BVNL wil dat Nederland weer zelfstandig beslist over zijn eigen wetten en regels. BVNL wil dat Nederland weer grenscontroles invoert.

Europese Unie BVNL wil dat Nederland uit de Europese Unie stapt en weer een eigen munt krijgt. BVNL wil dat Nederland weer zelfstandig handelsverdragen sluit met andere landen.

Cultuur BVNL is cultureel conservatief en wil de Nederlandse tradities en cultuur behouden.

Zorg BVNL wil betere en betaalbare zorg. BVNL wil dat Nederland weer zelfstandig beslist over zijn eigen zorgstelsel.

Belastingen BVNL wil dat Nederland weer zelfstandig beslist over zijn eigen belastingen.

Pensioenen BVNL wil dat Nederland weer zelfstandig beslist over zijn eigen pensioenen.

Milieu BVNL wil een schoner milieu met duurzame energieopwekking.

Defensie BVNL wil dat Nederland weer een eigen defensie heeft.