CDA

Werk en economie Het CDA wil meer vaste banen en minder flexwerk. We willen dat bedrijven meer maatschappelijke bijdrage leveren en duurzaamheid hoog in het vaandel hebben. We willen ook meer investeringen in onderwijs en innovatie, zodat Nederland een aantrekkelijk vestigingsklimaat heeft voor bedrijven.

Zorg Het CDA wil meer aandacht voor preventie en gezondheid in de zorg. We willen dat er meer geïnvesteerd wordt in de wijkverpleging en dat er meer aandacht komt voor de positie van mantelzorgers. We willen ook dat er meer aandacht komt voor de geestelijke gezondheidszorg en dat er meer ruimte komt voor innovatie in de zorg.

Veiligheid en justitie Het CDA wil meer investeringen in de politie en de rechtspraak. We willen dat er meer aandacht komt voor de veiligheid op straat en in de buurt. We willen ook dat er meer aandacht komt voor de aanpak van cybercriminaliteit en dat er meer aandacht komt voor de veiligheid van kwetsbare groepen, zoals ouderen en kinderen.

Onderwijs Het CDA wil dat er meer aandacht komt voor burgerschap en normen en waarden in het onderwijs. We willen dat er meer aandacht komt voor de positie van leraren en dat zij meer ruimte krijgen om hun werk goed te kunnen doen. We willen ook dat er meer aandacht komt voor de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Wonen Het CDA wil dat er meer betaalbare woningen komen, met name voor starters en ouderen. We willen dat er meer aandacht komt voor de leefbaarheid in wijken en dorpen. We willen ook dat er meer geïnvesteerd wordt in duurzaam bouwen en renoveren en dat de huurbescherming verbeterd wordt.

Europa Het CDA wil dat Europa meer samenwerkt op het gebied van veiligheid, migratie en klimaat. We willen dat Europa meer doet om de interne markt te versterken

Klimaat en energie Het CDA wil dat Nederland in 2050 klimaatneutraal is. We willen dat er meer geïnvesteerd wordt in duurzame energie en dat er meer aandacht komt voor energiebesparing. We willen ook dat er meer aandacht komt voor de positie van de energieconsument en dat er meer ruimte komt voor innovatie in de energievoorziening.

Migratie en integratie Het CDA wil een streng maar rechtvaardig immigratiebeleid. We willen dat er meer geïnvesteerd wordt in de opvang van vluchtelingen in de regio. We willen ook dat er meer aandacht komt voor de aanpak van criminaliteit onder migranten en dat zij worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid. We willen dat er meer aandacht komt voor de positie van vluchtelingen en dat zij snel kunnen integreren in de Nederlandse samenleving.

Landbouw en natuur Het CDA wil dat boeren en tuinders een eerlijke prijs krijgen voor hun producten. We willen dat er meer aandacht komt voor de positie van boeren en tuinders in de keten. We willen ook dat er meer geïnvesteerd wordt in duurzame landbouw en dat boeren gestimuleerd worden om natuurvriendelijk te werken. We willen dat er meer aandacht komt voor de bescherming van het Nederlandse landschap en de biodiversiteit.

Cultuur en sport Het CDA wil dat er meer aandacht komt voor de waarde van cultuur en sport voor de samenleving. We willen dat er meer geïnvesteerd wordt in cultuur en sport, zodat iedereen kan meedoen. We willen ook dat er meer aandacht komt voor de positie van vrijwilligers in de cultuur- en sportsector. We willen dat er meer aandacht komt voor de bescherming van het Nederlandse culturele erfgoed.