ChristenUnie

Zorg De ChristenUnie wil dat er goede zorg beschikbaar is voor iedereen, dichtbij huis. We willen dat er meer aandacht komt voor preventie en dat er meer ruimte komt voor mantelzorgers. Ook willen we dat er meer aandacht komt voor geestelijke gezondheidszorg.

Onderwijs De ChristenUnie vindt dat ieder kind recht heeft op goed onderwijs. We willen dat er meer aandacht komt voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen en dat er meer ruimte komt voor maatwerk. Ook willen we dat er meer aandacht komt voor burgerschap en levensbeschouwing.

Kunst en cultuur De ChristenUnie vindt dat kunst en cultuur belangrijk zijn voor de samenleving. We willen dat er meer ruimte komt voor lokale initiatieven en dat er meer aandacht komt voor cultuureducatie. Ook willen we dat er meer aandacht komt voor het behoud van ons cultureel erfgoed.

Fatsoenlijk bestaan De ChristenUnie vindt dat iedereen recht heeft op een fatsoenlijk bestaan. We willen dat er meer aandacht komt voor armoedebestrijding en dat er meer ruimte komt voor vrijwilligerswerk. Ook willen we dat er meer aandacht komt voor de positie van kwetsbare groepen, zoals dak- en thuislozen.

Goed werk De ChristenUnie vindt dat iedereen recht heeft op goed werk. We willen dat er meer aandacht komt voor de kwaliteit van werk en dat er meer ruimte komt voor scholing en ontwikkeling. Ook willen we dat er meer aandacht komt voor de positie van flexwerkers en zzp'ers.

Landbouw De ChristenUnie vindt dat de landbouw duurzamer moet worden. We willen dat er meer aandacht komt voor kringlooplandbouw en dat er meer ruimte komt voor kleinschalige landbouw. Ook willen we dat boeren een eerlijke prijs krijgen voor hun producten en dat er meer aandacht komt voor dierenwelzijn.

Klimaat en energie De ChristenUnie vindt dat we zuinig moeten zijn op de aarde. We willen dat Nederland in 2050 klimaatneutraal is en dat we in 2030 al flinke stappen hebben gezet. Ook willen we dat er meer aandacht komt voor duurzame energie en dat we minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen.

Veiligheid De ChristenUnie vindt dat iedereen veilig moet kunnen leven. We willen dat er meer aandacht komt voor preventie en dat er meer ruimte komt voor buurtinitiatieven. Ook willen we dat er meer aandacht komt voor de positie van slachtoffers en dat er meer aandacht komt voor de aanpak van cybercriminaliteit.

Europa De ChristenUnie vindt dat we samen sterker staan in Europa. We willen dat Europa zich richt op kerntaken, zoals het aanpakken van klimaatverandering en het bevorderen van vrede en veiligheid. Ook willen we dat Europa meer aandacht heeft voor de positie van kleine landen en dat er meer democratische controle komt.

Gezinswaarden De ChristenUnie vindt dat gezinnen belangrijk zijn voor de samenleving. We willen dat er meer aandacht komt voor de positie van ouders en dat er meer ruimte komt voor mantelzorgers. Ook willen we dat er meer aandacht komt voor de bescherming van kinderen en dat er meer aandacht komt voor de positie van alleenstaanden.