DENK

Diversiteit DENK vindt dat Nederland een diverse samenleving heeft en dat iedereen gelijke kansen verdient. Ze willen dat er meer aandacht komt voor discriminatie en racisme en dat er meer diversiteit komt in de politiek en het bedrijfsleven.

Zorg DENK vindt dat de zorg betaalbaar en toegankelijk moet zijn voor iedereen. Ze willen dat er meer aandacht komt voor preventie en dat er meer geïnvesteerd wordt in de zorg.

Onderwijs DENK vindt dat onderwijs de basis is voor een goede toekomst. Ze willen dat er meer aandacht komt voor gelijke kansen in het onderwijs en dat er meer geïnvesteerd wordt in het onderwijs.

Werk DENK vindt dat iedereen recht heeft op werk en een eerlijk salaris. Ze willen dat er meer aandacht komt voor werkgelegenheid en dat er meer geïnvesteerd wordt in de arbeidsmarkt.

Wonen DENK vindt dat iedereen recht heeft op een betaalbare woning. Ze willen dat er meer aandacht komt voor de woningmarkt en dat er meer geïnvesteerd wordt in sociale woningbouw.

Veiligheid DENK vindt dat iedereen zich veilig moet voelen in Nederland. Ze willen dat er meer aandacht komt voor veiligheid op straat en dat er meer geïnvesteerd wordt in de politie.

Internationale samenwerking DENK vindt dat Nederland een rol moet spelen in de wereld. Ze willen dat Nederland meer samenwerkt met andere landen en dat er meer aandacht komt voor internationale problemen, zoals armoede en klimaatverandering.

Democratie DENK vindt dat de democratie versterkt moet worden. Ze willen dat burgers meer inspraak krijgen in de politiek en dat er meer transparantie komt in de besluitvorming.