FVD

Democratie en bestuur FVD wil dat Nederland weer soeverein wordt en dat de EU minder macht krijgt. De partij wil dat burgers meer inspraak krijgen in de politiek, bijvoorbeeld door middel van referenda. Ook wil FVD de overheid kleiner maken en de belastingen verlagen.

Onderwijs FVD wil dat het onderwijs beter wordt, zodat kinderen de kans krijgen om het beste uit zichzelf te halen. De partij wil dat docenten beter worden opgeleid en beter worden betaald. Ook wil FVD dat kinderen uit kansarme milieus via goed, algemeen toegankelijk onderwijs de mogelijkheid krijgen om zich te ontwikkelen.

Economie FVD wil dat de economie groeit en dat er meer banen komen. De partij wil de belastingen verlagen en de regeldruk verminderen. Ook wil FVD de immigratie beperken en de Nederlandse arbeidsmarkt beschermen.

Cultuur FVD wil de Nederlandse cultuur beschermen en promoten. De partij vindt het belangrijk dat Nederlanders trots zijn op hun eigen cultuur en dat deze wordt doorgegeven aan volgende generaties. Ook wil FVD de kunstsubsidies afschaffen en de Nederlandse taal bevorderen.

Veiligheid FVD wil dat Nederland veiliger wordt. De partij wil de grenzen sluiten voor illegale immigratie en de criminaliteit harder aanpakken. Ook wil FVD de defensie versterken en Nederland weer een voortrekkersrol geven als gidsland voor vrede op ons continent.

Klimaat en energie FVD wil dat het klimaatbeleid wordt herzien en dat de energietransitie wordt gestopt. De partij is tegen de klimaatwet en wil de Nederlandse energievoorziening veiligstellen.

Zorg FVD wil dat de zorg beter wordt en dat de kosten worden verlaagd. De partij wil de bureaucratie verminderen en de marktwerking bevorderen. Ook wil FVD de verantwoordelijkheid meer bij de patiënt en de zorgverlener leggen.

Landbouw FVD wil de Nederlandse landbouw beschermen en de boeren ondersteunen. De partij wil de regeldruk verminderen en de innovatie in de landbouw bevorderen.

Groningen FVD wil dat de winning van aardgas wordt voortgezet en dat een aanzienlijk deel van de aardgasbaten wordt gebruikt om direct in de regio te herinvesteren. Ook wil de partij dat Groningers een aandeel krijgen in de NAM en jaarlijks een deel van de winst op de gasbaten krijgen uitgekeerd. Verder wil FVD inzetten op onderzoek naar gesmoltenzoutreactoren als nieuwe vorm van kernenergie.

Buitenland FVD wil dat Nederland weer trots wordt op zijn eigen cultuur en waarden. De partij wil de immigratie beperken en de Nederlandse belangen in het buitenland behartigen. Ook wil FVD de internationale samenwerking bevorderen en Nederland weer een voortrekkersrol geven op het gebied van vrede en veiligheid.