GroenLinks-PvdA

Klimaat en milieu GroenLinks-PvdA wil dat Nederland zo snel mogelijk overstapt op duurzame energiebronnen, zoals wind- en zonne-energie. Ook willen ze de uitstoot van broeikasgassen verminderen en de natuur beschermen.

Economie GroenLinks-PvdA wil dat de economie eerlijker wordt verdeeld en dat er meer aandacht komt voor de belangen van werknemers en kleine ondernemers. Ook willen ze investeren in innovatie en duurzame technologie├źn.

Onderwijs GroenLinks-PvdA wil dat iedereen toegang heeft tot goed onderwijs, ongeacht afkomst of achtergrond. Ook willen ze investeren in leraren en het onderwijs meer laten aansluiten op de behoeften van de arbeidsmarkt.

Zorg GroenLinks-PvdA wil dat de zorg toegankelijk blijft voor iedereen en dat er meer aandacht komt voor preventie en gezondheid. Ook willen ze de werkdruk van zorgmedewerkers verminderen en de zorg betaalbaar houden.

Wonen GroenLinks-PvdA wil dat er meer betaalbare woningen komen, vooral voor jongeren en mensen met een laag inkomen. Ook willen ze de kwaliteit van de woningen verbeteren en de huurprijzen beter reguleren.

Veiligheid GroenLinks-PvdA wil dat Nederland een veilig land blijft, waarin iedereen zich beschermd voelt. Ook willen ze investeren in preventie en de oorzaken van criminaliteit aanpakken.

Europa GroenLinks-PvdA wil dat Nederland een actieve rol speelt in Europa en samenwerkt met andere landen om problemen op te lossen. Ook willen ze de democratie in Europa versterken en de rechten van burgers beschermen.