JA21

Democratie en bestuur JA21 wil meer democratische invloed van burgers in het openbaar bestuur, bijvoorbeeld door het invoeren van referenda en het vergroten van het aantal democratisch verkozen posities. Ook wil JA21 de Nederlandse soevereiniteit beschermen en de EU kritisch volgen.

Veiligheid en justitie JA21 wil een krachtig veiligheidsapparaat met een strenge maar rechtvaardige strafrechtketen. Ook wil JA21 de immigratie beperken en criminele vreemdelingen sneller uitzetten.

Onderwijs JA21 wil scholen stimuleren om excellentie te bevorderen en vrij denken te stimuleren. Ook wil JA21 de kwaliteit van het onderwijs verbeteren en de werkdruk van docenten verminderen.

Zorg JA21 wil een zorgsysteem dat klaar is voor de toekomst en dat betaalbaar en toegankelijk is voor iedereen. Ook wil JA21 de bureaucratie in de zorg verminderen en de kwaliteit van de zorg verbeteren.

Energie en klimaat JA21 wil een realistisch en betaalbaar klimaatbeleid dat rekening houdt met de Nederlandse situatie. Ook wil JA21 investeren in innovatie en technologie om de energietransitie te versnellen.

Economie JA21 wil de economie stimuleren en meer werkgelegenheid creëren door bijvoorbeeld het verlagen van belastingen en het verminderen van regeldruk. Ook wil JA21 de Nederlandse ondernemers ondersteunen en de concurrentiepositie van Nederland verbeteren.

EU en euro JA21 wil de Nederlandse soevereiniteit beschermen en de EU kritisch volgen. Ook wil JA21 de euro behouden, maar wel met meer aandacht voor de economische belangen van Nederland.

Defensie en buitenlands beleid JA21 wil een moderne krijgsmacht die in staat is om Nederland te beschermen tegen dreigingen van buitenaf. Ook wil JA21 de internationale samenwerking versterken en de Nederlandse belangen behartigen in het buitenland.

Cultuur en identiteit JA21 wil de Nederlandse cultuur en identiteit behouden en versterken. Ook wil JA21 de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van onderwijs beschermen.

Landbouw en natuur JA21 wil een duurzame landbouwsector die rekening houdt met dierenwelzijn en het milieu. Ook wil JA21 de natuur beschermen en de biodiversiteit bevorderen.

Wonen en ruimtelijke ordening JA21 wil meer betaalbare woningen en een betere ruimtelijke ordening. Ook wil JA21 de bouwsector stimuleren en de woningnood aanpakken.

Infrastructuur en mobiliteit JA21 wil investeren in een goede infrastructuur en mobiliteit, bijvoorbeeld door het verbeteren van het openbaar vervoer en het verminderen van files. Ook wil JA21 de verkeersveiligheid verbeteren.