NSC

Economie en financiën NSC wil de overheidsuitgaven kritisch screenen en prioriteiten stellen. Er zal een comprehensive spending review worden uitgevoerd om inzicht te krijgen in de doelmatigheid van bestaande en nieuwe uitgaven. Ook wil NSC de oploop van de overheidsuitgaven beperken via een brede heroverweging van de extra uitgaven die voor de komende jaren zijn gepland door het kabinet-Rutte IV.

Europa NSC is geen voorstander van een 'ever closer union'. Binnen Europa bepleit NSC een stevige opstelling van Nederland, constructief maar realistisch, zonder sluipende overdrachten van taken, bevoegdheden en budgetten die de nationale soevereiniteit uithollen. De Europese besluitvorming moet transparanter worden in lijn met het initiatief 'Opening up closed doors', dat is onderschreven door een meerderheid van de nationale parlementen in de EU.

Ontwikkelingssamenwerking NSC wil scherp letten op effectiviteit en belastinggeld goed besteden. Meer impact kan worden bereikt door zich langduriger te richten op een beperkt aantal landen. De hulp kan sterker worden gericht op gebieden waar Nederland een bijzondere kennispositie heeft, zoals voedselproductie en watermanagement. Bijdragen aan noodhulp, zoals bij aardbevingen en overstromingen, blijven bestaan. NSC wil ook een relatie leggen tussen ontwikkelingsbeleid en migratiebeleid, met een focus op landen van oorsprong en transit van irreguliere migratie, vooral in het Midden-Oosten en Afrika.

Veiligheid NSC wil investeren in de politie en defensie. Er moet meer aandacht komen voor de aanpak van cybercriminaliteit en digitale spionage. Ook wil NSC de privacy van burgers beter beschermen en de Europese Digitale Identiteit tegenhouden. Verder wil NSC de samenwerking tussen politie en burgers versterken en de aanpak van georganiseerde criminaliteit verbeteren. Daarnaast wil NSC de aanpak van drugslabs en drugsafval op het platteland verbeteren en de opruimkosten verhalen op de criminele veroorzakers.

Zorg NSC wil de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg verbeteren. Er moet meer aandacht komen voor preventie en gezondheidsbevordering. Ook wil NSC de bureaucratie in de zorg verminderen en de samenwerking tussen verschillende zorgverleners verbeteren. Daarnaast wil NSC de positie van mantelzorgers versterken en de zorg voor ouderen en mensen met een beperking verbeteren.

Onderwijs NSC wil investeren in onderwijs en de positie van leraren versterken. Er moet meer aandacht komen voor de ontwikkeling van digitale vaardigheden en ondernemerschap. Ook wil NSC de kwaliteit van het hoger onderwijs verbeteren en de toegankelijkheid vergroten. Daarnaast wil NSC de keuzevrijheid van ouders en leerlingen vergroten en de samenwerking tussen onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven verbeteren.

Overige standpunten NSC wil gokken op internet verbieden om mensen te beschermen tegen gokverslaving. Ook wil NSC onderzoeken of positief gedrag, zoals het verrichten van maatschappelijke diensttijd, kan worden meegewogen bij het eerder verlenen van een Verklaring Omtrent het Gedrag na lichte vergrijpen. Verder wil NSC de Nederlandse taal en cultuur beschermen en de vrijheid van meningsuiting waarborgen.

Tot slot wil NSC de woningmarkt hervormen om de woningnood aan te pakken en de betaalbaarheid van woningen te verbeteren. Ook wil NSC de energietransitie versnellen en de Nederlandse economie verduurzamen. Daarnaast wil NSC de arbeidsmarkt hervormen om flexwerk te verminderen en de positie van werknemers te versterken. Verder wil NSC de democratie versterken door de kloof tussen burgers en politiek te verkleinen en de invloed van lobbyisten te verminderen.