Partij voor de Dieren

Een leefbare Aarde De Partij voor de Dieren wil de klimaat- en natuurcrisis eerlijk oplossen. Dit betekent dat we ons inzetten voor een duurzame toekomst waarin we de aarde beschermen en de uitstoot van broeikasgassen verminderen. We willen investeren in schone energie en duurzame landbouw, en we willen dat bedrijven verantwoordelijkheid nemen voor hun impact op het milieu.

Dierenrechten Dieren hebben het recht om te leven naar hun aard. De Partij voor de Dieren wil dat dieren worden behandeld met respect en waardigheid. We willen een einde maken aan de bio-industrie en pleiten voor een diervriendelijke landbouw. Daarnaast willen we dat dierenmishandeling en -verwaarlozing harder worden aangepakt.

Voedsel en landbouw Samen op weg naar betaalbaar, gezond en duurzaam eten. De Partij voor de Dieren wil dat voedsel gezond, duurzaam en betaalbaar is. We willen dat er meer aandacht komt voor plantaardige voeding en minder voor vlees. Daarnaast willen we dat boeren een eerlijke prijs krijgen voor hun producten en dat er meer aandacht komt voor dierenwelzijn.

Economische systeemverandering Genoeg voor iedereen, binnen de grenzen van de planeet. De Partij voor de Dieren wil een economie die niet gericht is op groei, maar op welzijn. We willen dat bedrijven verantwoordelijkheid nemen voor hun impact op het milieu en dat er meer aandacht komt voor duurzaamheid. Daarnaast willen we dat er meer aandacht komt voor sociale rechtvaardigheid en dat de kloof tussen arm en rijk wordt verkleind.

Zorg voor iedereen Voorkomen is beter dan genezen. De Partij voor de Dieren wil dat er meer aandacht komt voor preventieve zorg, zodat mensen gezonder blijven en minder snel ziek worden. We willen dat er meer aandacht komt voor gezonde voeding, beweging en ontspanning. Daarnaast willen we dat de zorg toegankelijk blijft voor iedereen en dat er meer aandacht komt voor geestelijke gezondheidszorg.

Groen en betaalbaar wonen Genoeg ruimte voor ons allemaal. De Partij voor de Dieren wil dat er meer aandacht komt voor groen in de stad en dat er meer ruimte komt voor natuur en recreatie. Daarnaast willen we dat wonen betaalbaar blijft en dat er meer aandacht komt voor duurzaamheid in de bouw.

Kennis en cultuur Een leven lang ontwikkelen. De Partij voor de Dieren wil dat er meer aandacht komt voor onderwijs en cultuur. We willen dat iedereen de kans krijgt om zich te ontwikkelen en dat er meer aandacht komt voor creativiteit en innovatie.

Een rechtvaardige samenleving Vechten voor vrijheid, veiligheid en een integere overheid. De Partij voor de Dieren wil dat er meer aandacht komt voor sociale rechtvaardigheid en dat de kloof tussen arm en rijk wordt verkleind. We willen dat de overheid transparanter wordt en dat er meer aandacht komt voor privacy en burgerrechten.

Europa en internationale solidariteit Naar een groene, rechtvaardige en diervriendelijke wereld. De Partij voor de Dieren wil dat er meer aandacht komt voor duurzaamheid en dierenwelzijn in Europa en daarbuiten. We willen dat er meer aandacht komt voor internationale samenwerking en dat er meer aandacht komt voor mensenrechten en dierenrechten wereldwijd.

Veiligheid en justitie Een veilige samenleving voor mens en dier. De Partij voor de Dieren wil dat er meer aandacht komt voor dierenmishandeling en -verwaarlozing en dat dit harder wordt aangepakt. We willen dat er meer aandacht komt voor preventie en dat er meer geïnvesteerd wordt in de politie en justitie.

Onderzoek en innovatie Investeren in de toekomst. De Partij voor de Dieren wil dat er meer aandacht komt voor onderzoek en innovatie op het gebied van duurzaamheid, dierenwelzijn en gezondheid. We willen dat er meer geïnvesteerd wordt in wetenschappelijk onderzoek en dat er meer ruimte komt voor creativiteit en innovatie.

Democratie en bestuur Meer zeggenschap voor burgers. De Partij voor de Dieren wil dat burgers meer zeggenschap krijgen over hun eigen leefomgeving en dat er meer aandacht komt voor directe democratie. We willen dat de overheid transparanter wordt en dat er meer ruimte komt voor burgerinitiatieven en participatie.