PVV

Economie en financiën De PVV wil de belastingen verlagen, de AOW-leeftijd bevriezen op 65 jaar, de zorgpremie verlagen en de zorgtoeslag verhogen. Ook wil de PVV bezuinigen op ontwikkelingshulp en de EU-bijdrage verlagen.

Immigratie en integratie De PVV wil de grenzen sluiten voor immigranten uit islamitische landen en criminele asielzoekers uitzetten. Ook wil de PVV de dubbele nationaliteit afschaffen en de Nederlandse identiteit versterken.

Veiligheid en justitie De PVV wil meer politie op straat, hogere straffen voor criminelen en een strenger immigratiebeleid om criminaliteit te verminderen. Ook wil de PVV dat Nederland uit de EU stapt en zelf weer controle krijgt over het eigen beleid.

Zorg en welzijn De PVV wil de zorg betaalbaar houden en de wachtlijsten verkorten. Ook wil de PVV dat er meer aandacht komt voor ouderenzorg en dat er meer geld wordt vrijgemaakt voor de geestelijke gezondheidszorg.

Onderwijs De PVV wil dat er meer aandacht komt voor de Nederlandse taal en cultuur in het onderwijs. Ook wil de PVV dat er meer geld wordt vrijgemaakt voor het onderwijs en dat er meer aandacht komt voor vakmanschap en praktijkonderwijs.

Milieu en energie De PVV wil dat er meer aandacht komt voor de Nederlandse energievoorziening en dat er meer kerncentrales worden gebouwd. Ook wil de PVV dat er minder geld wordt uitgegeven aan klimaatbeleid en dat er meer geld wordt vrijgemaakt voor dijkverhoging en Ruimte voor de Rivier.

Cultuur en identiteit De PVV wil dat de Nederlandse cultuur en identiteit worden beschermd en dat er meer aandacht komt voor Nederlandse tradities en feestdagen. Ook wil de PVV dat er minder geld wordt uitgegeven aan kunstsubsidies en dat er meer geld wordt vrijgemaakt voor het behoud van monumenten en historische gebouwen.

Buitenlandse zaken De PVV wil dat Nederland uit de EU stapt en weer zelf controle krijgt over het eigen beleid. Ook wil de PVV dat er minder geld wordt uitgegeven aan ontwikkelingshulp en dat er meer aandacht komt voor de belangen van Nederlandse bedrijven in het buitenland.

Landbouw en visserij De PVV wil dat er meer aandacht komt voor de Nederlandse landbouw en visserij en dat er minder regels worden opgelegd door de EU. Ook wil de PVV dat er meer geld wordt vrijgemaakt voor het behoud van het Nederlandse landschap en de natuur.

Wonen en ruimtelijke ordening De PVV wil dat er meer aandacht komt voor de woningmarkt en dat er meer betaalbare woningen worden gebouwd. Ook wil de PVV dat er minder geld wordt uitgegeven aan windmolens en dat er meer geld wordt vrijgemaakt voor het behoud van het Nederlandse landschap.