SGP

Gezondheidszorg De SGP wil investeren in de zorgsector, zodat er meer aandacht en ruimte komt voor innovatie en technologie. Ook wil de SGP dat er meer aandacht komt voor preventie en dat er meer geld beschikbaar komt voor de geestelijke gezondheidszorg.

Onderwijs De SGP vindt het belangrijk dat scholen de vrijheid hebben om de burgerschapsopdracht vanuit hun eigen identiteit uit te werken. Ook wil de SGP dat er meer aandacht komt voor techniek en ICT in het middelbaar beroepsonderwijs en dat het lagere collegegeld ook geldt voor mensen die al een opleiding in de zorg of het onderwijs hebben gevolgd.

Economie De SGP wil dat er meer aandacht komt voor het midden- en kleinbedrijf en dat er minder regels en bureaucratie zijn voor ondernemers. Ook wil de SGP dat er meer geld beschikbaar komt voor innovatie en dat er meer aandacht komt voor duurzaamheid en het milieu.

Veiligheid De SGP wil dat er meer geld beschikbaar komt voor een robuuste en veelzijdige krijgsmacht en dat er meer aandacht komt voor preventie en handhaving. Ook wil de SGP dat er meer aandacht komt voor de veiligheid van kwetsbare groepen, zoals ouderen en kinderen.

Milieu De SGP wil dat er meer aandacht komt voor duurzaamheid en het milieu, maar wel op een realistische en haalbare manier. De SGP is tegen eenzijdige maatregelen die de economie schaden en wil dat er meer aandacht komt voor innovatie en technologie.

Europa De SGP is kritisch op de Europese Unie en wil dat Nederland meer zeggenschap krijgt over zijn eigen beleid. De SGP is voorstander van een Europa van samenwerking en handel, maar niet van een Europa van politieke integratie.

Immigratie en integratie De SGP wil dat er een streng maar rechtvaardig immigratiebeleid komt, waarbij de nadruk ligt op integratie en participatie. De SGP is tegen illegaliteit en wil dat er meer aandacht komt voor de veiligheid en leefbaarheid in wijken met veel migranten.

Gezin en samenleving De SGP vindt het gezin de hoeksteen van de samenleving en wil dat er meer aandacht komt voor de positie van ouders en kinderen. De SGP is tegen de vercommercialisering van de samenleving en wil dat er meer aandacht komt voor normen en waarden.

Cultuur en media De SGP wil dat er meer aandacht komt voor de Nederlandse cultuur en geschiedenis en dat er minder geld gaat naar kunst die niet aansluit bij de Nederlandse identiteit. Ook wil de SGP dat er meer aandacht komt voor mediawijsheid en dat er minder reclame en geweld op televisie en internet is.

Landbouw en natuur De SGP wil dat er meer aandacht komt voor de belangen van boeren en tuinders en dat er minder regels en bureaucratie zijn voor de agrarische sector. Ook wil de SGP dat er meer aandacht komt voor het behoud van het Nederlandse landschap en de biodiversiteit.