SP

Zorg De SP wil de zorg weer publiek maken, zodat de zorg weer om mensen draait in plaats van om winst. Er moet meer geld naar de zorg, zodat er meer handen aan het bed zijn en de werkdruk van zorgmedewerkers wordt verlaagd. Ook wil de SP dat er meer aandacht komt voor preventie en dat er meer geld wordt geïnvesteerd in de geestelijke gezondheidszorg.

Onderwijs De SP wil dat het onderwijs weer publiek wordt, zodat het onderwijs weer om kennis en ontwikkeling draait in plaats van om winst. Er moet meer geld naar het onderwijs, zodat er meer leraren zijn en de werkdruk van leraren wordt verlaagd. Ook wil de SP dat er meer aandacht komt voor gelijke kansen in het onderwijs.

Werk en inkomen De SP wil dat iedereen een fatsoenlijk inkomen heeft en dat er meer vaste banen komen. Ook wil de SP dat er een einde komt aan de flexibilisering van de arbeidsmarkt en dat er meer aandacht komt voor de positie van zzp'ers. Verder wil de SP dat de AOW-leeftijd weer teruggaat naar 65 jaar.

Wonen De SP wil dat er meer betaalbare huurwoningen komen en dat de huurprijzen worden bevroren. Ook wil de SP dat er meer aandacht komt voor duurzaamheid in de woningbouw en dat er meer wordt geïnvesteerd in de leefbaarheid van wijken.

Klimaat en milieu De SP wil dat er meer wordt gedaan om klimaatverandering tegen te gaan. Er moet meer worden geïnvesteerd in duurzame energie en er moeten strengere regels komen voor de industrie. Ook wil de SP dat er meer aandacht komt voor het behoud van de natuur en dat er meer wordt gedaan om de lucht- en waterkwaliteit te verbeteren.

Veiligheid De SP wil dat er meer wordt geïnvesteerd in de politie, zodat de veiligheid op straat wordt verbeterd. Ook wil de SP dat er meer aandacht komt voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit en dat er meer wordt gedaan om discriminatie en racisme tegen te gaan.

Europa De SP wil dat Europa democratischer en socialer wordt. Er moet meer aandacht komen voor de belangen van gewone mensen en minder voor de belangen van grote bedrijven. Ook wil de SP dat er meer wordt samengewerkt op het gebied van klimaat, vluchtelingen en internationale solidariteit.

Democratie De SP wil dat de democratie wordt versterkt, zodat gewone mensen meer invloed krijgen op de politiek. Er moet meer aandacht komen voor burgerinitiatieven en er moet meer worden gedaan om de macht van grote bedrijven en lobbyisten te beperken. Ook wil de SP dat er meer aandacht komt voor de rechten van minderheden en dat er meer wordt gedaan om discriminatie en racisme tegen te gaan.