Volt

Klimaat en Milieu Volt Nederland wil een radicale klimaataanpak om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Dit betekent dat we in 2050 klimaatneutraal willen zijn. We willen investeren in duurzame energie, zoals wind- en zonne-energie, en we willen de uitstoot van broeikasgassen verminderen. Ook willen we de natuur beschermen en de biodiversiteit vergroten.

Economie en Werk Volt Nederland wil een eerlijke economie waarin iedereen gelijke kansen heeft. We willen investeren in onderwijs en innovatie om de economie te versterken. Ook willen we de arbeidsmarkt moderniseren en flexibeler maken, zodat mensen meer zekerheid hebben en beter beschermd zijn.

Onderwijs en Wetenschap Volt Nederland wil investeren in onderwijs en wetenschap, zodat iedereen de kans krijgt om zich te ontwikkelen en zijn of haar talenten te benutten. We willen het onderwijs moderniseren en meer aandacht besteden aan digitale vaardigheden en duurzaamheid.

Zorg en Welzijn Volt Nederland wil goede zorg voor iedereen, ongeacht achtergrond of inkomen. We willen investeren in preventie en gezondheidsbevordering, zodat mensen gezonder blijven en minder zorg nodig hebben. Ook willen we de geestelijke gezondheidszorg verbeteren en meer aandacht besteden aan eenzaamheid en sociale isolatie.

Veiligheid en Justitie Volt Nederland wil een veilige samenleving waarin iedereen zich beschermd voelt. We willen investeren in de politie en justitie, zodat zij hun werk goed kunnen doen. Ook willen we de rechtspraak moderniseren en meer aandacht besteden aan slachtofferhulp en preventie van criminaliteit.

Europa en Internationaal Volt Nederland wil een sterk en democratisch Europa dat samenwerkt om de grote uitdagingen van deze tijd aan te pakken, zoals klimaatverandering, migratie en terrorisme. We willen meer samenwerking tussen Europese landen en meer democratische controle op Europese besluitvorming. Ook willen we meer aandacht besteden aan mensenrechten en ontwikkelingssamenwerking.

Mobiliteit en Infrastructuur Volt Nederland wil investeren in duurzame mobiliteit en infrastructuur, zodat mensen zich makkelijk en snel kunnen verplaatsen. We willen het openbaar vervoer verbeteren en uitbreiden, en meer ruimte geven aan fietsers en voetgangers. Ook willen we investeren in slimme technologie├źn om de mobiliteit te verbeteren.

Cultuur en Media Volt Nederland wil investeren in cultuur en media, zodat iedereen toegang heeft tot kunst en cultuur en er een divers aanbod is. We willen de culturele sector ondersteunen en meer aandacht besteden aan erfgoed en cultuureducatie. Ook willen we de media diverser maken en meer aandacht besteden aan mediawijsheid.

Landbouw en Natuur Volt Nederland wil een omslag maken naar een circulaire en natuurinclusieve landbouw, waarbij de natuur wordt beschermd en de biodiversiteit wordt vergroot. We willen investeren in duurzame landbouwmethoden en meer aandacht besteden aan dierenwelzijn. Ook willen we de natuur beschermen en meer ruimte geven aan natuurlijke processen.

Democratie en Bestuur Volt Nederland wil een democratische samenleving waarin iedereen een stem heeft en mee kan beslissen. We willen de democratie versterken door meer directe democratie en meer inspraak van burgers. Ook willen we het openbaar bestuur moderniseren en meer aandacht besteden aan integriteit en transparantie.