VVD

Economie De VVD wil dat Nederland een welvarend land blijft. Dit betekent dat we moeten blijven investeren in onze economie en in innovatie. We willen dat mensen meer geld overhouden om uit te geven en te investeren, daarom willen we de belastingen verlagen. Ook willen we dat Nederland aantrekkelijk blijft voor bedrijven, zodat zij hier blijven investeren en banen creëren.

Zorg De VVD wil dat iedereen goede zorg krijgt, op het moment dat hij of zij dat nodig heeft. We willen dat mensen zelf kunnen kiezen welke zorgverlener ze willen en dat er meer aandacht komt voor preventie. Ook willen we dat de zorg betaalbaar blijft, daarom willen we de kosten beheersen en verspilling tegengaan.

Onderwijs De VVD vindt onderwijs heel belangrijk. We willen dat iedereen de kans krijgt om zich te ontwikkelen en zijn of haar talenten te benutten. Daarom willen we investeren in het onderwijs en ervoor zorgen dat er goede leraren zijn. Ook willen we dat het onderwijs beter aansluit op de arbeidsmarkt, zodat mensen na hun opleiding snel aan het werk kunnen.

Veiligheid De VVD wil dat Nederland veilig blijft. We willen dat de politie goed is uitgerust en voldoende mensen heeft om hun werk te doen. Ook willen we dat er streng wordt opgetreden tegen criminaliteit en dat er meer aandacht komt voor preventie. Daarnaast willen we dat Nederland goed beschermd is tegen terrorisme en cyberaanvallen.

Klimaat De VVD wil dat Nederland een schone toekomst tegemoet gaat. We willen dat Nederland in 2050 klimaatneutraal is, maar wel op een manier die betaalbaar is voor iedereen. Daarom willen we investeren in innovatie en technologie, zodat we op een slimme manier kunnen verduurzamen

Migratie De VVD wil dat Nederland een gastvrij land blijft, maar wel op een gecontroleerde manier. We willen dat mensen die hier komen wonen zich aanpassen aan onze normen en waarden en dat ze meedoen in de samenleving. Ook willen we dat mensen die hier komen werken een bijdrage leveren aan onze economie en dat we mensen die hier niet mogen zijn, snel terugsturen.

Wonen De VVD wil dat iedereen een betaalbaar huis kan vinden. We willen dat er meer woningen worden gebouwd, zodat er genoeg aanbod is. Ook willen we dat mensen meer vrijheid hebben om hun huis naar eigen wens te verbouwen en dat er meer aandacht komt voor duurzaamheid in de bouw.

Europa De VVD wil dat Nederland een sterke positie heeft in Europa. We willen dat Europa zich richt op de belangrijke zaken, zoals veiligheid, economie en klimaat. Ook willen we dat Europa zich niet bemoeit met zaken die beter op nationaal niveau kunnen worden geregeld.

Landbouw De VVD wil dat Nederland een sterke landbouwsector heeft. We willen dat boeren een eerlijke prijs krijgen voor hun producten en dat er meer aandacht komt voor duurzaamheid in de landbouw. Ook willen we dat er minder regels komen, zodat boeren meer ruimte krijgen om te ondernemen.

Cultuur De VVD vindt cultuur belangrijk voor Nederland. We willen dat er genoeg geld is voor kunst en cultuur, zodat iedereen ervan kan genieten. Ook willen we dat er meer aandacht komt voor ons cultureel erfgoed en dat er meer ruimte komt voor creativiteit en innovatie.

Integratie De VVD wil dat nieuwkomers zich snel thuis voelen in Nederland. We willen dat mensen de Nederlandse taal leren en dat ze onze normen en waarden respecteren. Ook willen we dat mensen meedoen in de samenleving, bijvoorbeeld door te werken of vrijwilligerswerk te doen.

Digitalisering De VVD wil dat Nederland vooroploopt op het gebied van digitalisering. We willen dat iedereen toegang heeft tot snel internet en dat er meer aandacht komt voor digitale vaardigheden. Ook willen we dat Nederland een veilige digitale omgeving heeft, waarin mensen hun privacy goed kunnen beschermen.

Infrastructuur De VVD wil dat Nederland goed bereikbaar is. We willen dat er genoeg wegen, spoorlijnen en vliegvelden zijn, zodat mensen snel van A naar B kunnen reizen. Ook willen we dat er meer aandacht komt voor duurzaamheid in de infrastructuur, bijvoorbeeld door meer te investeren in elektrisch rijden en fietsen.

Sport De VVD vindt sport belangrijk voor Nederland. We willen dat er genoeg geld is voor sportverenigingen en dat mensen voldoende mogelijkheden hebben om te sporten. Ook willen we dat er meer aandacht komt voor topsport, zodat Nederland goed vertegenwoordigd is op internationale evenementen.

Ouderen De VVD wil dat ouderen goed worden verzorgd. We willen dat er genoeg zorg is voor ouderen en dat ze zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Ook willen we dat ouderen kunnen blijven meedoen in de samenleving, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk te doen of door te blijven werken.